เพิ่งกลับมา....

posted on 18 Oct 2013 18:09 by titinune in MyStorys

หายไปจากexteenร่วม๒ปี ไม่เข้าไม่เลย

ไปเสพติดที่facebook ทำไมนะเหรอ

exteenเป็นที่ของนักเขียน facebookเป็นที่ปลดปล่อยระบาย บ่น .....

 

เคยเหงาไหม.......มีเพื่อนรอบตัว ลันล้า สนุก ดื่ม กิน เที่ยว

แล้วกลับมาอยู่คนเดียวเหงาไหม

ถ้าไม่แสดงว่าโกหก

ทำไมต้องเหงา สาย บ่าย เที่ยง เย็น

ไปไหนว่ะ กินที่ไหน ตรงไหน

ตอนนั้นนะสนุก

 

จริงๆ แล้วผ่านเลยไปต้องมานั้งกินข้าวคนเดียว สนุกไหม

 

ทำไมต้องมีเพื่อน ทำไมต้องมีแฟน ทำไมต้องมีคนรู้ใจ......

 

แล้วทำไมยังเหงา ทั้งมีคนรอบกาย

 

กินเบียร์มาทั้งวัน แล้วกลับมากินคนเดียวทำไมยังเหงา

 

 

สรุป.........................กูเมา

Tags: me 0 Comments
มีอีแมวแปลกๆส่งมาหาผม  เนื้อหาอ่านดูละกัน
ลงวันที่ 15 เดือน 9 พ.ศ. 2011

ผมไม่แน่ใจเขาชมหรือว่าผมกันแน่Laughing
 
 
 
ขยายให้เห็นชัดๆ
 
 
 
โปรดสังเกตุว่าผมไม่ได้เขียนเองงงงงงง.....Laughing
 
Laughing โปรดสังเกตวันที่เอามาแปะโพส 9 ส.ค.2007 
 
 
 
 โปรดสังเกตวันที่ที่โพส
 
ปล.  ที่ลงในนี้มีเรื่องศาสนากับแอมเวย์
        ที่คนมาโพส (ด่า) กันมากที่สุด
 
 
มีอยู่3-4เรื่องที่คนในบอร์ด Pantip บอกเอาไว้
 
เรื่องที่ห้ามแตะต้อง
1   พระมหากษัตริย์
2   ชาติ
3   ศาสนา
4   ความเชื่อ
....
 
 
บลา บลา บลา 
Foot in mouth  มันคืออุทาหรณ์สำหรับอะไรดี
...คิดเองน้อ..ท่านนักเขียนทั้งหลายFoot in mouth

edit @ 1 Oct 2011 17:22:04 by titinune :X

ต้องการ ขาย ทาว์นเฮ้าส์ 2ชั้น 2นอน 2น้ำ 1ครัวไทย หมู่บ้านบุลลาวัลย์1 ตรงข้ามมหาชัยเมืองทอง (ติด สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร) มหาชัย จังหวัด สมุทรสาคร 2,600,000 บาท (2.6 ล้าน) ติดต่อ 0809-725145 , 083-7707-661 ดูรูปที่ http://titinune.exteen.com และที่ facebook.com ของ who1214@hotmail.com
 
 
 

edit @ 9 Jul 2011 11:01:31 by titinune :X

ต้องการ ขาย ทาว์นเฮ้าส์ 2ชั้น 2นอน 2น้ำ 1ครัวไทย หมู่บ้านบุลลาวัลย์1 ตรงข้ามมหาชัยเมืองทอง (ติด สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร) มหาชัย จังหวัด สมุทรสาคร 2,600,000 บาท (2.6 ล้าน) ติดต่อ 0809-725145 , 083-7707-661 ดูรูปที่ http://titinune.exteen.com และที่ facebook.com ของ who1214@hotmail.com

edit @ 9 Jul 2011 12:02:45 by titinune :X

edit @ 9 Jul 2011 12:03:26 by titinune :X

edit @ 9 Jul 2011 12:03:42 by titinune :X

edit @ 9 Jul 2011 12:11:42 by titinune :X

 

โครงการเปตองชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๕  พฤษภาคม – ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

๑.  หลักการและเหตุผล

          เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่แพร่ระบาดสำคัญของเทศบาลนครสมุทรสาครให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมบรรลุความสำเร็จ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี และมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย ตลอดจนได้เสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จึงได้จัดโครงการเปตองชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนและเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑     เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๒     เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกายแก่ประชาชน, ชุมชน

๒.๓     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความชำนาญกีฬาเปตอง  พร้อมที่จะคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด

๒.๔     เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

๓.  เป้าหมาย

เป้าหมายรวมของโครงการฯทั้งสิ้น  จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย

๓.๑     ประชาชนทั่วไปและเยาวชน  ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร

           โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่          -  เยาวชนคู่อายุไม่เกิน  ๑๕  ปี             

                                                                      -  ประชาชนทีมคู่ทั่วไป                      

                                                                      -  ประชาชนอาวุโส อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป      

๓.๒     เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินจำนวน  

           โดยทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยเป้าหมายได้ตามความเป็นจริง

๕.  ระยะเวลาและสถานที่

          ๕.๑  รับสมัครระหว่างวันที่   ๒๓ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๔  

          ๕.๒  แถลงข่าว  พิธีการเปิดการแข่งขันในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

          ๕.๓  เริ่มแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔   ณ  บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๗.๑     ประชาชนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          ๗.๒     ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกายแก่ประชาชน, ชุมชน

          ๗.๓     เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความชำนาญกีฬาเปตอง

          ๗.๔     เสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 ๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสมุทรสาคร

034-413691, 034-411208  ต่อ 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กำหนดการโครงการเปตองชุมชน ประจำปี  ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๕  พฤษภาคม – ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔

แข่งขันในวันเสาร์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ณ  บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

 

 ๒๓ พฤษภาคม- ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔     

รับสมัครและส่งใบสมัครที่กองสวัสดิการสังคม

 ปิดรับสมัครในวันที่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ไม่เกินเวลา ๑๒.๐๐ น.

 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔                

  เวลา ๑๓.๐๐ น.           -         งานแถลงข่าวเปิดโครงการฯจัดการแข่งขัน

                                    -         รองนายกเทศมนตรี (นายภัคพล ทัศนนิพันธ์)

                                               กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการฯ

                                    -         นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร (นายกุลวัชร หงษ์คู)

                                               กล่าวเปิดโครงการฯ

                                    -         มอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการผู้ตัดสิน

                                    -         ถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกัน

๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔                  

เวลา  ๐๘.๐๐ น.           -         ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

                                             พร้อมรับเสื้อนักกีฬา ณ  สนามกีฬา ร.ณ.เทศบาลบ้านมหาชัย

เวลา  ๐๘.๓๐ น.          -         เริ่มการแข่งขันพร้อมกันทุกสนาม

                                             (กรณีมาสายเกินกว่า 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์การแข่ง)

เวลา  ๑๑.๓๐ น.          -         พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  ๑๗.๓๐ น.         -         นายกเทศมนตรีหรือตัวแทนมอบรางวัลผู้ชนะในการแข่งขัน

                                             และกล่าวปิดการแข่งขัน

 

ติดต่อสอบถาม  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครสมุทรสาคร

๐๓๔-๔๑๓๖๙๑ , ๐๓๔-๔๑๑๒๐๘

 

 

 

edit @ 24 May 2011 16:26:08 by titinune :X

edit @ 24 May 2011 16:28:28 by titinune :X

ผลการประกวดภาพถ่าย "ฉันมาหามหาชัย"
ที่มา
http://www.bpsthai.org/BPS_Links/Contest_L/Contest_Results/2011/Mahachai.html


การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ฉันมาหามหาชัย" ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.) ร่วมกับสภาหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ได้ทำการตัดสินภาพเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2554
มีผู้ส่งภาพ 203 คน มีภาพส่งประกวดทั้งสิ้น 1,848 ภาพ
โดยมีกรรมการตัดสินภาพทั้งสิ้น 7 ท่านดังนี้
1) นายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ประจำปี 2550
2) นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ประจำปี 2552
3) นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
4) นายกุลวัชร หงษ์คู นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาคร
5) นายอภิชิต ประสพรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
6) นายวิชิต สุรพนานนท์ชัย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
7) นายวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ

มีรางวัลทั้งสิ้น 23 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

รางวัลชมเชยจำนวน 20 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
และสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ เดินแถวลงน้ำเพื่อปลูกป่า สถานที่ บ้านโคกขาม ชื่อผู้ถ่ายภาพ ภพภูมิ ชุ่มนิกาย ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s เลนส์ 70-200 mmรูรับแสง F 11 ชัตเตอร์สปีด 1/250 ISO 400 White Balance (WB) Daylight
 
 
 
รางวัลที่ 2 ชื่อภาพ ยามเย็นเมืองมหาชัย สถานที่ ท่าเรือภัตตาคาร ชื่อผู้ถ่ายภาพ ทวีศักดิ์ บุทธรักษา ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s เลนส์ 16 mm รูรับแสง F 16 ชัตเตอร์สปีด 24 ISO 200 White Balance (WB) Sunlight
 
 
 
รางวัลที่ 3 ชื่อภาพ หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก สถานที่ วัดโกรกกราก ชื่อผู้ถ่ายภาพ กรรณิการ์ ป้องทรัพย์ ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s เลนส์ 14-24 mm รูรับแสง F 22 ชัตเตอร์สปีด 4 ISO 200 White Balance (WB) Auto
 
 
รางวัลชมเชยมันเยอะเข้าไปดูเองที่
http://www.bpsthai.org/BPS_Links/Contest_L/Contest_Results/2011/Mahachai.html
สมุทรสาครจัดเทศกาลอาหารทะเลครั้งที่ 10
โชว์ศักยภาพครัวของโลกส่งเสริมท่องเที่ยว
กุมภาพันธ์ 18, 2011 
ที่มา http://www.sakhononline.com/news/?p=1797
ภาพประกอบจาก http://board.trekkingthai.com
 
ผู้ว่าฯ จุลภัทร นำทีมคณะกรรมการจัดงานแถลงข่าวเทศกาลอาหารทะเลสมุทรสาคร ครั้งที่ 10 ระหว่าง 3-7 มีนาคมนี้ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เปิดขายอาหารทะเลปรุงสำเร็จกว่า 80 ร้านค้า เน้นนโยบายอาหารทะเลสะอาด รสชาดอร่อย และตลาดสดอาหารปลอดภัย สาธารณสุขจังหวัดเช็คละเอียดยิบ มั่นใจบริโภคอาหารทะเลปลอดภัย (17 ก.พ.) นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลสมุทรสาคร ครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2554 ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยมีนายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร, นางอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม, นายสยาม พันธ์บูรณานนท์ ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร, นายทองแทน เลิศลัทธภรณ์ รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าวจำนวนมาก นายจุลภัทรเปิดเผยว่า ด้วยศักยภาพความเป็นเมืองประมงและอุตสาหกรรมประมงแปรรูป ประกอบกับมีเรือประมงนอกน่านน้ำกว่า 1,000 ลำ พร้อมยอดส่งออกอาหารทะเลมากกว่าปีละ 170,000 ล้านบาท โดยมีรายได้อยู่ลำดับต้น ๆ ของประเทศ จากศักยภาพดังกล่าว จังหวัดสมุทรสาครจึงร่วมกับชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมจัดงานเทศกาลอาหารทะเลสมุทรสาคร ครั้งที่ 10 โดยงานนี้จะเน้นอาหารทะเลสะอาด รสชาดอร่อย (CLEAN FOOD GOOD TESTE) และตลาดสด อาหารปลอดภัย โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 19.00 น. เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสู่ความเป็นครัวอาหารทะเลของโลก และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญเป็นการโชว์ศักยภาพมาตรฐานอาหารทะเลสด สะอาด ปลอดภัย ด้านนายสยาม เปิดเผยว่า การจัดงานเทศกาลอาหารทะเลเป็นลักษณะออกร้านปรุงอาหารทะเลสำเร็จ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร และเป็นการจูงใจให้นักท่องเที