ุ คนทำงานมันต้องมีผิดพลาดกันทุกคนจะมากหรือน้อย

คนที่ไม่เคยทำอะไรผิดมีคนเดียว.... คือคนไม่ต้องทำอะไร

ราชการไทย อุอุ

edit @ 2 Jul 2008 12:38:52 by titinune :X

edit @ 26 Nov 2008 22:56:09 by titinune :X

Comment

Comment:

Tweet

ถูกคะ sad smile

#1 By Sovy on 2008-11-27 12:39

Code Here.

Code Here.

Code Here.