เก่งทั้งทีม แต่ล้มเหลว

เมื่อครั้งที่สหรัฐแข่งขันกับสหภาพโซเวียตในกิจการอวกาศ สหรัฐโดนสหภาพโซเวียตนำหน้าไปก่อน จึงแสวงหาสุดยอดฝีมือมารวมเป็นทีมทำงาน ในโครงการอวกาศของตน ซึ่งแทนที่โครงการอวกาศนั้นจะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว กลับกลายเป็นล่าช้า บางโครงการก็ล้มเหลวไปเลย นักปราชญ์ในวงการบริหารเรียกความล้มเหลว จากการที่คนเก่งมารวมทีมกันทำงานว่า "อาการอพอลโล" ตามชื่อโครงการที่เกิดความล้มเหลวจากฝีมือของทีมคนเก่ง ซึ่ง "อาการอพอลโล" นี้ เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปในหมู่นักบริหารรุ่นต่อๆ มา แต่ ที่น่าแปลกใจก็คือ ทุกครั้งที่มีวิกฤติเกิดขึ้น ผู้บริหารก็มักเลือกคนเก่งๆ มารวมกันเป็นทีม เพื่อแก้ไขวิกฤติอยู่ดี ด้วยความคิดที่ว่าคนเก่ง ย่อมช่วยแก้ไขวิกฤติให้ผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งหลายครั้งก็เป็นไปตาม "อาการอพอลโล" คือเก่งทั้งทีม แต่กลับสร้างความล้มเหลวให้เกิดขึ้น แต่หลายครั้งก็ได้ผลดีตามที่คาดการณ์ไว้นักปราชญ์จึงสนใจว่า ทีมคนเก่งลักษณะใดที่จะนำไปสู่ความล้มเหลว ซึ่งก็พบความจริงว่า ทีมคนเก่งแต่ทำงานแล้วล้มเหลว มักเริ่มต้นการทำงานของทีมโดยใช้เวลาส่วนใหญ่จ้องจับผิดการทำงานของสมาชิกคนอื่นๆ ภายในทีม ซึ่งที่จ้องจับผิดกันนั้น แท้จริงแล้วเริ่มต้นโดยมิได้มีเจตนาร้ายต่อกันแต่อย่างใด ที่จ้องจับผิดกันก็เพราะแต่ละคนเก่งและรอบรู้ จนสามารถมองเห็นช่องโหว่ ที่เป็นจุดอ่อนของวิธีทำงานที่คนอื่นในทีมเสนอแนะได้ใครเสนอวิธีใดออกมา คนเก่งแต่ละคนก็จ้องหาจุดอ่อนจนเจอ จนกลายเป็นว่าทุกวิธีที่ทีมนี้เสนอมาล้วนแต่มีจุดอ่อนทั้งสิ้น เมื่อมองไปทางไหนก็เห็นแต่จุดอ่อน เวลาทำงานจึงหมดไปกับการถกเถียง หรือไม่ก็ชักชวนให้คนอื่นเห็นดีเห็นงาม กับวิธีการของตน พร้อมๆ กับติเตียนวิธีการของคนอื่น ซึ่งตอนแรกต่างก็ตำหนิวิธีการทำงานของอีกฝ่ายหนึ่ง ตำหนิกันไปมากๆ เข้า ก็เริ่มเลยไปถึงเรื่องตัวบุคคลจากเดิมเริ่มจากเรื่องของหลักการ ก็ค่อยๆ กลายเป็นเรื่องส่วนตัว จากเดิมที่พูดถึงเฉพาะเรื่องปัจจุบัน ก็เลยกลับไปถึงเรื่องในอดีต สุดท้ายก็กลายเป็นความแตกแยกที่เริ่มต้นจากความหวังดีของทุกคนในทีม ซึ่งแน่นอนว่า ความแตกแยกที่เกิดขึ้นจะยิ่งยกระดับให้ต่างคนต่างยกสารพัดเรื่องมาทำลายซึ่งกันและกันโดยอัตโนมัติและท่ามกลางความแตกแยกนั้น คนเก่งแต่ละคนก็ยังคิดไปเองว่าสิ่งที่ตนกำลังกระทำอยู่นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ขององค์กร ในขณะที่สิ่งที่ผู้อื่นกระทำจะเกิดผลเสียนานาประการกับองค์กร ยิ่งเชื่อมากเท่าใด ก็ยิ่งหาทางลดความน่าเชื่อถือของคนอื่นๆ ในทีมมากเท่านั้น เพื่อที่จะทำให้วิธีการที่ตนคิดว่าดีเป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมต้องยอมรับปฏิบัติตาม ถ้าอาการเช่นนี้ปรากฏให้เห็นเมื่อใด ท่านบอกล่วงหน้าได้เลยว่า องค์กรนั้นจะประสบความล้มเหลว จากฝีมือของคนเก่งอย่างแน่นอนทีมคนเก่งบางทีมก็มีปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติ ด้วยความที่ต่างคนต่างเก่ง ต่างคนจึงมีวิถีทางในการทำงานที่เชื่อว่าถูกต้อง และให้ผลดีที่สุด เรื่องเดียวกันต่างคนต่างทำเรื่องนั้นตามแนวทางของตนเองโดยไม่สนใจว่ากติกากำหนดไว้เป็นอย่างไร โดยอ้างเพียงแต่ว่าจะมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จ โดยไม่สนใจอีกว่า การทำงานตามแบบฉบับเฉพาะตนนั้น จะสร้างความวุ่นวายใดๆ ให้กับงานของผู้อื่น รู้แต่ว่าจะทำงานตามแบบที่ตนคิดไว้เท่านั้นถ้ามีผู้ใหญ่มาขัดใจ ผู้ใหญ่ก็กลายเป็นตัวกีดกันไม่ให้เกิดความก้าวหน้า แต่ถ้าผู้น้อยมาขัดใจก็กลายเป็นผู้น้อยไร้ฝีมือ ทำตามที่ตนต้องการไม่ได้ กลายเป็นองค์กรที่ต่างคนต่างมุ่งความสำเร็จสูงสุดเฉพาะในส่วนของตนเอง โดยไม่สนใจว่าผลลัพธ์ในภาพรวมขององค์กรนั้นจะเป็นอย่างไร เราจึงอาจเคยเห็นว่าองค์กรที่โดยรวมดูย่ำแย่ กลับมีบางส่วนที่ทำตัวเป็นพระเอกนางเอกโดดเด่นเฉพาะตัวอยู่ภายในองค์กรนั้นคนเก่งมักชอบมองไปในอนาคตไกลๆ และแต่ละคนมักมองเห็นภาพอนาคตขององค์กรไม่เหมือนกัน ต่างคนต่างเก่งจึงเนรมิตภาพอนาคตตามสาขาความเก่งที่ตนเองถนัด พอคนเก่งหลายคนมารวมกันเป็นทีมแล้ว กำหนดภาพอนาคตขององค์กรร่วมกัน กลับปรากฏว่าอนาคตที่คนเก่งแต่ละคนเห็น พอนำมารวมกันแล้วจะกลายเป็นภาพอนาคตที่เลือนราง ไม่จำเพาะเจาะจง เพราะเป็นภาพอนาคต ที่เกิดจากการรวบรวมภาพอนาคตของแต่ละคนที่แทบจะต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งทำให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่เกิดจากภาพอนาคตที่สับสนนี้ ไม่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง หลายคนคงเคยพบเห็นยุทธศาสตร์ ที่ทีมคนเก่งช่วยกันคิด ซึ่งดูหรูหรา ลึกล้ำ แต่ใช้ปฏิบัติงานจริงไม่ได้ เพราะคนธรรมดาอ่านแล้วไม่เข้าใจ พอไปถามคนเก่งคนใดคนหนึ่ง ก็อธิบายไปแบบหนึ่ง พอไปถามคนเก่งอีกคนหนึ่ง ก็อธิบายไปอีกทางหนึ่ง 

Comment

Comment:

Tweet

Wow, superb knowledge about this post. Would please inform me how long period of time this could take? Because I am willing to accomplish the thesis sentences or probably that would be better to determine the buy dissertation service. Thank you very much.

#2 By dissertation (91.212.226.136) on 2012-01-09 21:41

Why should we feel a pain just because of academic papers composing? Clever guys invented academic papers writing corporations for us to buy on line essays. Thus, we are able to to relieve our writing stress!

#1 By CandyUnderwood33 (94.242.214.6) on 2011-12-10 10:25

Code Here.

Code Here.

Code Here.