ขำขำ

เพิ่งกลับมา....

posted on 18 Oct 2013 18:09 by titinune in MyStorys

หายไปจากexteenร่วม๒ปี ไม่เข้าไม่เลย

ไปเสพติดที่facebook ทำไมนะเหรอ

exteenเป็นที่ของนักเขียน facebookเป็นที่ปลดปล่อยระบาย บ่น .....

 

เคยเหงาไหม.......มีเพื่อนรอบตัว ลันล้า สนุก ดื่ม กิน เที่ยว

แล้วกลับมาอยู่คนเดียวเหงาไหม

ถ้าไม่แสดงว่าโกหก

ทำไมต้องเหงา สาย บ่าย เที่ยง เย็น

ไปไหนว่ะ กินที่ไหน ตรงไหน

ตอนนั้นนะสนุก

 

จริงๆ แล้วผ่านเลยไปต้องมานั้งกินข้าวคนเดียว สนุกไหม

 

ทำไมต้องมีเพื่อน ทำไมต้องมีแฟน ทำไมต้องมีคนรู้ใจ......

 

แล้วทำไมยังเหงา ทั้งมีคนรอบกาย

 

กินเบียร์มาทั้งวัน แล้วกลับมากินคนเดียวทำไมยังเหงา

 

 

สรุป.........................กูเมา

Tags: me 0 Comments
มีอีแมวแปลกๆส่งมาหาผม  เนื้อหาอ่านดูละกัน
ลงวันที่ 15 เดือน 9 พ.ศ. 2011

ผมไม่แน่ใจเขาชมหรือว่าผมกันแน่Laughing
 
 
 
ขยายให้เห็นชัดๆ
 
 
 
โปรดสังเกตุว่าผมไม่ได้เขียนเองงงงงงง.....Laughing
 
Laughing โปรดสังเกตวันที่เอามาแปะโพส 9 ส.ค.2007 
 
 
 
 โปรดสังเกตวันที่ที่โพส
 
ปล.  ที่ลงในนี้มีเรื่องศาสนากับแอมเวย์
        ที่คนมาโพส (ด่า) กันมากที่สุด
 
 
มีอยู่3-4เรื่องที่คนในบอร์ด Pantip บอกเอาไว้
 
เรื่องที่ห้ามแตะต้อง
1   พระมหากษัตริย์
2   ชาติ
3   ศาสนา
4   ความเชื่อ
....
 
 
บลา บลา บลา 
Foot in mouth  มันคืออุทาหรณ์สำหรับอะไรดี
...คิดเองน้อ..ท่านนักเขียนทั้งหลายFoot in mouth

edit @ 1 Oct 2011 17:22:04 by titinune :X

ต้องการ ขาย ทาว์นเฮ้าส์ 2ชั้น 2นอน 2น้ำ 1ครัวไทย หมู่บ้านบุลลาวัลย์1 ตรงข้ามมหาชัยเมืองทอง (ติด สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร) มหาชัย จังหวัด สมุทรสาคร 2,600,000 บาท (2.6 ล้าน) ติดต่อ 0809-725145 , 083-7707-661 ดูรูปที่ http://titinune.exteen.com และที่ facebook.com ของ who1214@hotmail.com
 
 
 

edit @ 9 Jul 2011 11:01:31 by titinune :X

ต้องการ ขาย ทาว์นเฮ้าส์ 2ชั้น 2นอน 2น้ำ 1ครัวไทย หมู่บ้านบุลลาวัลย์1 ตรงข้ามมหาชัยเมืองทอง (ติด สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร) มหาชัย จังหวัด สมุทรสาคร 2,600,000 บาท (2.6 ล้าน) ติดต่อ 0809-725145 , 083-7707-661 ดูรูปที่ http://titinune.exteen.com และที่ facebook.com ของ who1214@hotmail.com

edit @ 9 Jul 2011 12:02:45 by titinune :X

edit @ 9 Jul 2011 12:03:26 by titinune :X

edit @ 9 Jul 2011 12:03:42 by titinune :X

edit @ 9 Jul 2011 12:11:42 by titinune :X

 

โครงการเปตองชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๕  พฤษภาคม – ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

๑.  หลักการและเหตุผล

          เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่แพร่ระบาดสำคัญของเทศบาลนครสมุทรสาครให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมบรรลุความสำเร็จ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี และมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย ตลอดจนได้เสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จึงได้จัดโครงการเปตองชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนและเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑     เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๒     เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกายแก่ประชาชน, ชุมชน

๒.๓     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความชำนาญกีฬาเปตอง  พร้อมที่จะคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด

๒.๔     เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

๓.  เป้าหมาย

เป้าหมายรวมของโครงการฯทั้งสิ้น  จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย

๓.๑     ประชาชนทั่วไปและเยาวชน  ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร

           โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่          -  เยาวชนคู่อายุไม่เกิน  ๑๕  ปี             

                                                                      -  ประชาชนทีมคู่ทั่วไป                      

                                                                      -  ประชาชนอาวุโส อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป      

๓.๒     เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินจำนวน  

           โดยทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยเป้าหมายได้ตามความเป็นจริง

๕.  ระยะเวลาและสถานที่

          ๕.๑  รับสมัครระหว่างวันที่   ๒๓ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๔  

          ๕.๒  แถลงข่าว  พิธีการเปิดการแข่งขันในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

          ๕.๓  เริ่มแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔   ณ  บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๗.๑     ประชาชนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          ๗.๒     ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกายแก่ประชาชน, ชุมชน

          ๗.๓     เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความชำนาญกีฬาเปตอง

          ๗.๔     เสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 ๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสมุทรสาคร

034-413691, 034-411208  ต่อ 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กำหนดการโครงการเปตองชุมชน ประจำปี  ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๕  พฤษภาคม – ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔

แข่งขันในวันเสาร์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ณ  บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

 

 ๒๓ พฤษภาคม- ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔     

รับสมัครและส่งใบสมัครที่กองสวัสดิการสังคม

 ปิดรับสมัครในวันที่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ไม่เกินเวลา ๑๒.๐๐ น.

 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔                

  เวลา ๑๓.๐๐ น.           -         งานแถลงข่าวเปิดโครงการฯจัดการแข่งขัน

                                    -         รองนายกเทศมนตรี (นายภัคพล ทัศนนิพันธ์)

                                               กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการฯ

                                    -         นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร (นายกุลวัชร หงษ์คู)

                                               กล่าวเปิดโครงการฯ

                                    -         มอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการผู้ตัดสิน

                                    -         ถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกัน

๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔                  

เวลา  ๐๘.๐๐ น.           -         ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

                                             พร้อมรับเสื้อนักกีฬา ณ  สนามกีฬา ร.ณ.เทศบาลบ้านมหาชัย

เวลา  ๐๘.๓๐ น.          -         เริ่มการแข่งขันพร้อมกันทุกสนาม

                                             (กรณีมาสายเกินกว่า 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์การแข่ง)

เวลา  ๑๑.๓๐ น.          -         พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  ๑๗.๓๐ น.         -         นายกเทศมนตรีหรือตัวแทนมอบรางวัลผู้ชนะในการแข่งขัน

                                             และกล่าวปิดการแข่งขัน

 

ติดต่อสอบถาม  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครสมุทรสาคร

๐๓๔-๔๑๓๖๙๑ , ๐๓๔-๔๑๑๒๐๘

 

 

 

edit @ 24 May 2011 16:26:08 by titinune :X

edit @ 24 May 2011 16:28:28 by titinune :X

ผลการประกวดภาพถ่าย "ฉันมาหามหาชัย"
ที่มา
http://www.bpsthai.org/BPS_Links/Contest_L/Contest_Results/2011/Mahachai.html


การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ฉันมาหามหาชัย" ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.) ร่วมกับสภาหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ได้ทำการตัดสินภาพเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2554
มีผู้ส่งภาพ 203 คน มีภาพส่งประกวดทั้งสิ้น 1,848 ภาพ
โดยมีกรรมการตัดสินภาพทั้งสิ้น 7 ท่านดังนี้
1) นายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ประจำปี 2550
2) นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ประจำปี 2552
3) นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
4) นายกุลวัชร หงษ์คู นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาคร
5) นายอภิชิต ประสพรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
6) นายวิชิต สุรพนานนท์ชัย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
7) นายวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ

มีรางวัลทั้งสิ้น 23 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

รางวัลชมเชยจำนวน 20 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
และสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ เดินแถวลงน้ำเพื่อปลูกป่า สถานที่ บ้านโคกขาม ชื่อผู้ถ่ายภาพ ภพภูมิ ชุ่มนิกาย ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s เลนส์ 70-200 mmรูรับแสง F 11 ชัตเตอร์สปีด 1/250 ISO 400 White Balance (WB) Daylight
 
 
 
รางวัลที่ 2 ชื่อภาพ ยามเย็นเมืองมหาชัย สถานที่ ท่าเรือภัตตาคาร ชื่อผู้ถ่ายภาพ ทวีศักดิ์ บุทธรักษา ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s เลนส์ 16 mm รูรับแสง F 16 ชัตเตอร์สปีด 24 ISO 200 White Balance (WB) Sunlight
 
 
 
รางวัลที่ 3 ชื่อภาพ หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก สถานที่ วัดโกรกกราก ชื่อผู้ถ่ายภาพ กรรณิการ์ ป้องทรัพย์ ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s เลนส์ 14-24 mm รูรับแสง F 22 ชัตเตอร์สปีด 4 ISO 200 White Balance (WB) Auto
 
 
รางวัลชมเชยมันเยอะเข้าไปดูเองที่
http://www.bpsthai.org/BPS_Links/Contest_L/Contest_Results/2011/Mahachai.html
สมุทรสาครจัดเทศกาลอาหารทะเลครั้งที่ 10
โชว์ศักยภาพครัวของโลกส่งเสริมท่องเที่ยว
กุมภาพันธ์ 18, 2011 
ที่มา http://www.sakhononline.com/news/?p=1797
ภาพประกอบจาก http://board.trekkingthai.com
 
ผู้ว่าฯ จุลภัทร นำทีมคณะกรรมการจัดงานแถลงข่าวเทศกาลอาหารทะเลสมุทรสาคร ครั้งที่ 10 ระหว่าง 3-7 มีนาคมนี้ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เปิดขายอาหารทะเลปรุงสำเร็จกว่า 80 ร้านค้า เน้นนโยบายอาหารทะเลสะอาด รสชาดอร่อย และตลาดสดอาหารปลอดภัย สาธารณสุขจังหวัดเช็คละเอียดยิบ มั่นใจบริโภคอาหารทะเลปลอดภัย (17 ก.พ.) นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลสมุทรสาคร ครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2554 ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยมีนายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร, นางอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม, นายสยาม พันธ์บูรณานนท์ ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร, นายทองแทน เลิศลัทธภรณ์ รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าวจำนวนมาก นายจุลภัทรเปิดเผยว่า ด้วยศักยภาพความเป็นเมืองประมงและอุตสาหกรรมประมงแปรรูป ประกอบกับมีเรือประมงนอกน่านน้ำกว่า 1,000 ลำ พร้อมยอดส่งออกอาหารทะเลมากกว่าปีละ 170,000 ล้านบาท โดยมีรายได้อยู่ลำดับต้น ๆ ของประเทศ จากศักยภาพดังกล่าว จังหวัดสมุทรสาครจึงร่วมกับชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมจัดงานเทศกาลอาหารทะเลสมุทรสาคร ครั้งที่ 10 โดยงานนี้จะเน้นอาหารทะเลสะอาด รสชาดอร่อย (CLEAN FOOD GOOD TESTE) และตลาดสด อาหารปลอดภัย โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 19.00 น. เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสู่ความเป็นครัวอาหารทะเลของโลก และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญเป็นการโชว์ศักยภาพมาตรฐานอาหารทะเลสด สะอาด ปลอดภัย ด้านนายสยาม เปิดเผยว่า การจัดงานเทศกาลอาหารทะเลเป็นลักษณะออกร้านปรุงอาหารทะเลสำเร็จ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร และเป็นการจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง กับการลิ้มลองอาหารทะเลปรุงเสร็จจากกุ๊กฝีมือระดับ 5 ดาวกว่า 80 ร้าน ในบรรยากาศพลบค่ำยามเย็น กับรสชาดอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย ในราคายุติธรรม ต้องไม่พลาด โดยใน 1 ปีจัดงานเพียง 5 วันเท่านั้น ซึ่งไฮไลท์ในวันเปิดงานอย่างเป็นทางการ คือการผัดน้ำพริกเผารวมมิตรทะเล 84 กระทะ แจกฟรีสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดว่าตลอดการจัดงานจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ส่วนนายชัยรัตน์ เวชพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตลอดการจัดงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเฝ้าระวัง และควบคุมคุณภาพอาหารอย่างเข้มงวด จึงการันตีว่าจะได้บริโภคอาหารทะเลปรุงเสร็จทุกร้านอย่างมั่นใจตลอดการจัดงาน รีไรท์เตอร์ : Admin Web
 
แผนที่เมืองสมุทรสาคร 
 

edit @ 29 Mar 2011 09:57:54 by titinune :X

 
 
ที่มา
http://www.sakhoncity.go.th/default_index.htm
 
 
มหาดไทยร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครจัดงาน
“วันท้องถิ่นไทย” 17-20 มี.ค.นี้ 
กุมภาพันธ์ 14, 2011 ไม่มีความคิดเห็น
ที่มา
http://www.sakhononline.com/news/?p=177

อดีตผู้ว่าฯ สมุทรสาคร “วัลลภ” ในฐานะรองปลัดมหาดไทย เผยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จับมือจังหวัดสมุทรสาคร และเทศบาลนครสมุทรสาครจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” 17-20 มี.ค.นี้ หลังมติ ครม.เห็นชอบให้ 18 มี.ค.ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย รำลึกรัชกาลที่ 5 จัดตั้งท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทย

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร และเทศบาลนครสมุทรสาคร จึงกำหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทย ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2554 ณ บริเวณ ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

งานวันท้องถิ่นไทย จะมีการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และสาธารณะกุศล การจัดประชุมสัมมนาหรือเวทีสาธารณะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย การจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนเพิ่มเติมจากที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
ขอเชิญเที่ยวงาน “วันท้องถิ่นไทย”
๔ วัน ย้อนยุค ร.ศ. ๑๒๔ จังหวัดสมุทรสาคร
(17/2/2011)
ที่มา
http://ndc.prd.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=449&directory=2017&contents=336303

จังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญเที่ยวงาน “วันท้องถิ่นไทย” ย้อนยุค ร.ศ. ๑๒๔ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และเป็นหนึ่งในแนวนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดจัดงานในวันที่ ๑๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) และ วัดแหลมสุวรรณาราม ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

มหาชัย หรือ จังหวัดสมุทรสาคร ได้กำหนดจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” รวม ๔ วัน ย้อนยุค ร.ศ. ๑๒๔ สู่ ๑๐๖ ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม ต้นกำเนิดของการจัดงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งท่านจะได้พบกับบรรยากาศงานในรูปแบบย้อนยุคสมัย ร.ศ.๑๒๔ ชมชบวนแห่งานประเพณี, แสง สี เสียง การประกวดธิดาท้องถิ่นไทย หรือ กิจกรรมทางวิชาการ “คุณทวดเล่า ลูกหลานเราสืบสาน” นิทรรศการต่าง ๆ มากมาย การประดับตกแต่งโคมไฟถนนถวาย การออกร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าโบราณ สำหรับกิจกรรมภายในงานมีดังนี้.-
วัน เดือน ปี
กิจกรรม

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
- พิธีตักบาตรพระสงฆ์ และถวายสังฆทานในช่วงเช้า
- การประดวดธิดาท้องถิ่นไทย, การแสดงดนตรี ของนักร้องและเดนเซอร์
- พิธีการชาย อ.สมภาคย์ ชูโชติ หรือเทียบเท่า

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔
- พิธีสักการะอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ , การจัดขบวนแห่ประเพณีย้อนยุค ช่วงเช้า
- การแสดงรำถวายพระพร, การแสดงเลิกทาส
กิจกรรมช่วงกลางวันและช่วงเย็น
- การละเล่นพื้นบ้าน, การแสดงมวยตับจาก, การละเล่นวิ่งกระสอบหรือการละเล่นชักเย่อ, พิธีเปิดงาน, การแสดง “กำเนิดวันท้องถิ่นไทย” , การแสดงศิลปินลูกกรุง วงดนตรีกาญจนะผลิน, พิธีกร คุณบุ๊ค (สืบสกุล พันธุ์ดี),คุณรถเมล์(คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) หรือเทียบเท่า, การแสดงประกอบแสง สี เสียง สื่อมัลติมิเดีย (Light & Sound)

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔
กิจกรรมช่วงเย็น
- การแสดงศิลปินและวงดนตรี,พิธีกร คุณโอเลี้ยง (สมพงษ์ ไกรธีรางกูล)หรือเทียบเท่า, ศิลปิน ก๊อปปี้แกงค์โชว์ จากดันดาราตี ๑๐ , การเชิดสิงโต, เสวนาทางวิชาการ “คุณทวดเล่า ลูกหลานเราสืบสาน” ,และ การแสดงประกอบแสง สี เสียง สื่อ มัลติมิเดีย (Light & Sound)

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔
กิจกรรมช่วงเย็น
- การเฉลิมฉลองกลองยาว, การแสดงดนตรี FC แบรนด์


ภายในงานนอกจากบรรยากาศแบบย้อนยุคแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกแบบโบราณและอื่น ๆ อีกมากมาย หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่รักความเป็นไทย และต้องการสัมผัสบรรยากาศแบบไทย ๆ เราขอเรียนเชิญทุกท่านไปเที่ยวงาน “วันท้องถิ่นไทย” มหาชัย หรือ จังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้ที่นี่ที่เดียวที่มีสุขาภิบาล ท่าฉลอมและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว

- ๒ -

สำหรับเส้นทางการเดินทางระหว่างกรุงเทพ-สมุทรสาคร
สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางดังนี้.-

รถยนต์

๑. จากแยกบางประแก้ว ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๕ ถนนธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระรามที่ ๒) ผ่านที่ทำการเขตบางขุนเทียน ด่านช่างน้ำหนักเอกชัย ถึงสี่แยกมหาชัย ประมาณกิโลเมตรที่ ๒๘ เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองสมุทรสาคร ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร

๒. จากศูนย์การค้าดาวคะนองไปถึงถนนเอกชัย ผ่านสะพานบางขุนเทียน วัดสิงห์ แยกบางบอน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา วัดโพธิ์แจ้ ตำบลคอกกระบือ ด่านช่างน้ำหนักเอกชัย เคหะชุมชนมหาชัยเข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสาคร ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร

๓. จากสี่แยกท่าพระไปตามทางหลวงหมายเลช ๔ ถนนเพชรเกษม ถึงหนองแขมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเพชร เกษม ๘๑ ถึงแยกถนนเอกชัยเลี้ยวขวาไปตามถนนเอกชัยผ่านโรงเรียนศึกษานารีวิทยาด่านชั่งน้ำหนักเอกชัย เข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสาคร ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร หรือใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมเลยบางแคเลี้ยวซ้ายเข้าถนน วงแหวนรอบนอกจะไปตัดกับถนนเอกชัย วกรถกลับเข้าถนนเอกชัย หรือตรงไปเข้าถนนธนบุรี-ปากท่อ หรือจากเพชรเกษมผ่านอ้อมน้อย แยกเข้าถนนเศรษฐกิจ ๑ กิโลเมตรที่ ๒฿ ผ่านอำเภอกระทุ่มแบนได้อีกเส้นทางหนึ่ง

๔. จากสะพานพระปิ่นเกล้า ไปตามถนนบรมราชชนนีตัดเข้าถนนเพชรเกษมได้ ๓ ทาง คือ ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ออกถนนเอกชัยเลี้ยวขวาผ่านโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร ,ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ - ๕ เข้าถนนเศรษบกิจ ๑ ที่แยกอ้อมน้อย ผ่านอำเภอกระทุ่มแบนระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง

-สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี มีรถประจำทางไปจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา ๐๔.๒๐-๒๑.๐๐ น.

-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใต้ทางด่วนไปพหลโยธิน-ซอยอารีย์ รถตู้ปรับอากาศไปมหาชัย ค่าโดยสาร ๕๐ บาท ตั้งแต่เวลา ๐๔.๒๐-๒๑.๐๐ น.

รถไฟ

-รถไฟออกจากสถานีวงเวียนใหญ่ทุกวันวันละหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐-๒๐.๑๐ น. ไปสุดปลายทางสถานีรถไฟมหาชัย ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ชาวไทยค่าโดยสารฟรี ชาวต่างประเทศค่าโดยสาร ๑๐ บาท สอบถามการเดินทาง สถานีวงเวียนใหญ่ โทร ๐๒-๔๖๕๒๐๑๗ สถานีรถไฟมหาชัย โทร. ๐๓๔-๔๑๑๐๐๓

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน “วันท้องถิ่นไทย” จังหวัดสมุทรสาคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร โทร./โทรสาร ๐๓๔-๔๒๗๕๓๐
ข้อมูลจาก :: วัลยา พกามาศ ส.ปชส.สุโขทัย วันที่ :: 17/2/2554

edit @ 29 Mar 2011 09:58:10 by titinune :X

ในพ.ศ.๒๖๖๖
ตอนนั้นเวลาได้ล่วงเลยมานานเกือบศตวรรษ
หลังจากการที่พม่าเข้าครอบครองประเทศสยาม
นานจนจำไม่ได้ว่าประเทศสยามเรา หรือพม่าเขา
หรือใครต่อใครที่รายล้อมประเทศสยาม
ใครต่อใครได้อยู่ฝ่ายรุกราน ใครต่อใครเป็นฝ่ายชนะ หรือพ่ายแพ้ในประวัติศาสตร์ที่แล้วแต่ใครจะเป็นผู้ขีดเขี่ยขึ้น
 
ใครต่อใครที่เข้าครอบครองอาคเนย์
ใครต่อใครที่อุษาคเนย์ที่เหลืออันน้อยนิดจดจำ และระลึกได้
 
แต่ก็เท่านั้นแหละ ประเทศไทยยังเหมือนเดิม
 
๒๖๖๖ นำลบออกจาก ๒๕๕๔ จะได้เท่ากับ ๑๑๒
 
ฉันระลึกชาติได้ ว่าประเทศไทย รู้จักปี พ.ศ.๒๕๑๖
ต่อด้วย ๒๕๑๙ ตามด้วย ๒๕๒๐ จี้ติด ๒๕๓๕ ตามต่ออีก ๒๕๕๑ ฯลฯ
 
จดจำบทบาท นักเรียน นักศึกษา ทหารป่า ทหารเมือง
กระทิงแดง แนวร่วมปลดปล่อย ทหาร ตำรวจ นักการเมือง
นายกแห่งประเทศ  วีรบุรุษ รัฐบุรุษ และอื่นๆ
 
แต่ที่เหมือนและไม่เหมือนห่างกันแค่
ใครเป็นผู้ชนะ ใครเป็นผู้แพ้
แพ้ในเกม แพ้นอกเกม
หรือจะแค่เปลี่ยนบทบาทในเกม
หรือจะแค่คนดู.....และวิพากษ์ วิจารณ์ ก็เท่านั้น
 
ประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศไทย
ยังคงฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ในรอบ ๓๐๐ ปี กันต่อไป
 
ผ่านมาถึงปี ๒๕๖๖ ประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศชั้นแนวหน้า
และยึดติดกับอันดับ รัฐธรรมนูญที่มีมากที่สุดในโลกมาตั้งแต่ ๒๕๕๔
สืบเนื่องกันมา
 
นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้ นำไปสอบ นำไปท่อง นำไปจำ
โดยที่ไม่รู้จะจำไปทำไม
ในเมื่อต้นแบบเราก็ใช้การปกครองสมัยพ่อขุนรามคำแหง
 
นักการเมืองก็ยังเป็นนักการเมืองเหมือนเดิมเป็นต้นมา
สภาบนและสภาล่าง ก็เปลี่ยนแปลงชื่อไปตามกาลเวลาอันอิดโรยของมัน
 
หนังสือพิมพ์ ยังวิพากษ์
วิทยุยังวิจารณ์
ทีวียังเป็นสื่อสารสนเทศที่เข้าถึง
ข่าวการเมืองยังมาก่อนละครน้ำเน่า
 
อ้อ กบว.ยกเลิกคำเตือนประชาชนเมื่อปี๒๕๕๕ ไปแล้ว
แต่ใส่ตัววิ่งเล็กๆแทนที่ว่า
"การดูเกินวัน ๑ ช่อง โปรดใช้วิจารณญาณ ในการชมเอาเอง"
 
และรายการที่มีประโยชน์ต่อสมองทั้งหลาย
ยังอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ
หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป เนื่องจากช่วงที่
สมองอยู่ในสภาพที่หลับสนิท
พร้อมต่อการป้อนข้อมูลดีๆ ที่ดีที่สุด
 
 
เอ้อออออออออออออออออออออออออออออออ ....
พี่ๆตื่นๆ............................................................
เช้าแล้วไปทำงานเหอะ........................................
เมาแม่งทั้งวัน....................................................
เหอ..เหอ...... ไปทำงานดีกว่า ..............................
 
 
ปล.ที่เหลือจำไม่ได้แล้ว  มันฝันไป....อุอุ
titinune:X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edit @ 23 Dec 2010 16:20:54 by titinune :X

ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

ข่าวเมื่อ8 มิย. 2553 12:05 น.

ที่มา http://breakingnews.nationchannel.com/

read.php?newsid=452045&lang=T&cat=

 

นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า

 

เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสมุทรสาครมาช้านาน

โดยเฉพาะชาวประมง ก่อนจะออกเรือหาปลาก็จะมาบนบานศาลกล่าว ซึ่งจะประสบผลสำเร็จทุกครั้งไป

จนเป็นที่นับถือไปทั่วทำให้เกิดงาน “ ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ”

 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกป ปีเพื่อให้ทุกบ้านทุกเรือนที่ขบวนเจ้าพ่อ ฯ แห่ผ่านไปมีแต่ความสุข

ความเจริญรุ่งเรือง นำมาแต่โชคลาภ

โดยในปีนี้งาน “ ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2553 ”

กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18-22 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ จังหวัดสมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม

คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

พ่อค้าและประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร

 

โดยการแห่เจ้าพ่อหลักเมือง ฯ ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 มิถุนายน 2553

ด้วยริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่และสวยงามทั้งทางบกและทางน้ำ

ซึ่งนับว่าเป็นขบวนแห่ทางน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย

โดยจะอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง ฯ ลงจากศาลที่ประทับข้ามแม่น้ำท่าจีน

แห่ไปตามถนนสายต่าง ๆ ทั้งฝั่งท่าฉลอมและมหาชัย

ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

สำหรับวันเกิดของ เจ้าพ่อหลักเมือง ฯ ในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 มิถุนายน

มีการผัดหมี่สิริมหามงคลน้ำหนักรวมกว่า 2 , 000 กิโลกรัม แจกฟรี

ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีจากนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง การเชิดสิงโต มหรสพต่างๆ ให้ชมฟรี

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร"

« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 02:23:17 PM »

ที่มา http://www.muangthai.com/board/index.php?topic=1293.0

 

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เทศบาลนครสมุทรสาคร

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อสมุทรสาคร ข้าราชการ ชาวประมง

สมาคม มูลนิธิ สภาอุตสาหกรรม สถาบันต่างๆ และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร

ร่วมกันจัด "งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร" ในวันที่ 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2552

ณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

โดยในปีนี้จัดให้มีขบวนแห่ทางน้ำ ทางบก ยิ่งใหญ่ตระการตา

ชมขบวนแห่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ขบวนเชิดสิงโตอันยิ่งใหญ่ การแสดงและมหรสพต่างๆ

การประกวดอุปรากรจีน (การแสดงงิ้ว) มหรสพชมฟรีตลอดงาน

 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย เป็นแผ่นไม้รูปแกะสลัก ขนาดสูงประมาณ 1 เมตร

เรียกว่าเทพเจ้าจอมเมือง เป็นเทวดาหัตถ์ขวายกประทานพร หัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์

มีกุมารน้อย 2 คน เป็นบริวารอยู่ด้านข้าง

 

มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า แผ่นไม้สลักนี้ลอยน้ำผ่านคลองมหาชัย

ชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นสักการะสร้างเป็นศาลเล็กๆไว้ที่ป้อมวิเชียรโชฎก

เรียกศาลเทพเจ้าจอมเมืองตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ต่อมาสร้างอาคารทรงไทยใน พ.ศ. 2460 แต่อาคารนี้ถูกรื้อหลังการก่อสร้างศาลหลักเมือง

ใน พ.ศ. 2525 เชิญเจ้าพ่อหลักเมืองไปประดิษฐานบนด้านเหนือศาลหลักเมือง

 แต่มีการประทับทรงเจ้าพ่อวิเชียรโชติ จึงสร้างอาคารใหม่ เป็นศิลปกรรมจีนสวยงามมาก

 เป็นที่นับถือกราบไหว้ของชาวไทย ชาวจีน โดยเฉพาะชาวประมงมักขอพรบนบาน

ขอให้ทำกิจการปลอดภัยและร่ำรวย จะมีการแก้บนด้วยฝิ่นเสมอ โดยนำมาป้ายที่บริเวณปาก

 

ส่วนศาลหลักเมืองอยู่ถัดออกไป เป็นหลักเมืองที่สร้างขึ้นใหม่

 ส่วนการบนบานขอพรนั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวประมง

เพราะชาวสมุทรสาครส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมง

ดังนั้นชาวประมงจะมาขอพรก่อนจะนำเรือออก

นอกจากนี้ยังมีคนมาไหว้ขอพรในเรื่องการค้าขาย

ถือได้ว่าเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชาวสมุทรสาครโดยแท้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1011, 0 3441 1208  

 

#####################################

 

กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2553
18 – 22 มิถุนายน 2553

 

ที่มา  

http://www.sakhoncity.go.th/plan.pdf


กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2553
18 – 22 มิถุนายน 2553


 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 (วันเปิดงาน)

เวลา 08.00 น.  - คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
                          ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ
เวลา 08.45 น.  - นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี
                          เดินทางถึงบริเวณพิธี ประธานในพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ
                       - ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร กล่าวรายงาน
เวลา 09.00 น.  - ประธานในพิธี ประกอบพิธีเปิดงาน
                       - ประธานในพิธีและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร อัญเชิญ
                          พระพุทธรูป กระถางธูปเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ประดิษฐานบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อ
                          หลักเมืองฯ
                   
   - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
                       - นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครและคณะผู้บริหาร
                       - ผู้มีเกียรติและประชาชนทุกท่าน
                       - ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า
                         พ่อหลักเมืองฯ และคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ร่วมประกอบพิธี
                         เปิดงาน
                       - มอบเงินสนับสนุนให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาลกระทุ่มแบน,
                         โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
                       - มอบทุนการศึกษานักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร
                         จำนวน 100,000 บาท
                       - มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนละ 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวม 151
                         โรงเรียน
เวลา 18.00 น. - การแสดงโชว์เชิดสิงโตและมังกรทอง (บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ)
เวลา 19.29 น. - ชมการจุดพลุดอกไม้ไฟและประทัดเฉลิมฉลองการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ
                         หลักเมืองฯ ประจำปี 2553
เวลา 19.30 น. - งิ้วประชัน 2 โรง
เวลา 21.00 น. - บันเทิงภาพยนตร์ ลิเกพนม พึ่งอำนาจ ดนตรีโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
                         + ไผ่ พงศธร


 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553


เวลา 07.00 น. - ผู้ร่วมขบวนแห่ฯ พร้อมกันหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
เวลา 07.30 น. - เริ่มจัดขบวนลงเรือ
เวลา 09.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร
                         อัญเชิญองค์เจ้าพ่อประทับเกี้ยว พร้อมอัญเชิญประทับในเรือ เคลื่อนขบวนเรือ
                        ไปทางสะพานท่าจีน ถึงประมาณบ้านชัยนาวีเลี้ยวกลับเลียบฝั่งท่าฉลอม จนมา
                         เทียบท่าวัดแหลม ขบวนขึ้นที่ท่า ตั้งขบวน
เวลา 10.00 น. - เคลื่อนขบวนทางบกจากวัดแหลมไปตามถนนถวายจนถึงริมเขื่อนวัดช่องลม
                         พักรับประทานอาหาร ประมาณ 30 นาที
เวลา 12.00 น. - เริ่มจัดขบวนลงเรือ จนครบขบวนเรือเคลื่อนออกชิดด้านวัดช่องลมไปปากอ่าว
                         จนถึงหน้าวัดบางหญ้าแพรก เลี้ยวกลับชิดแม่น้ำด้านฝั่งวัดกำพร้า เคลื่อนผ่าน
                         วัดโกรกกรากจนถึงปากคลองมหาชัย ขบวนเรือเคลื่อนผ่านศาลเจ้าพ่อฯ ไปเทียบ
                         ท่าที่สะพานปลาสมุทรสาคร ส่วนเรือธงและเรือเกี้ยวเจ้าพ่อเลี้ยวขวาเข้าคลอง
                         มหาชัย
เวลา 13.00 น. - จัดขบวนทางฝั่งมหาชัย เริ่มเคลื่อนขบวนตั้งแต่สะพานปลาสมุทรสาคร

                          ไปตามถนนวัดป้อมฯ ผ่านหน้าวัดป้อมฯ เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าโรงเรียนวัดป้อมฯ

                           ถึงสามแยกเลี้ยวขวาเข้าถนนเอกชัยเคลื่อนผ่านสี่แยกสถานีตำรวจ

                          ชิดถนนด้านขวามือตลอด ตรงไปผ่านหน้าโรงพยาบาล เลี้ยวขวา

                          เข้าถนนนิคมรถไฟ ถึงสามแยกเลี้ยวขวาเข้าถนนนรสิงห์ผ่านวงเวียนน้ำพุ

                          โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเศรษฐกิจชิดซ้าย

                          ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราษฎร์บรรจบ ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายผ่าน 

                          หน้าไปรษณีย์ ถึงสี่แยกธนาคารกรุงไทยเลี้ยวขวาเข้าถนนซอยบ้านเช่า

                         เลี้ยวขวาเข้าถนนสรรเพชรข้ามทางรถไฟท้ายตลาด เลี้ยวขวาไปตลาดมหาชัย

                         ไปถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองฯ พร้อมเกี้ยว

                         ตั้งหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ
 

เวลา 17.00 น. - ปิดทองพระพุทธรูปและเจ้าพ่อหลักเมืองฯ
เวลา 18.00 น. - การแสดงโชว์สิงโต มังกร (บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ)
เวลา 19.30 น. - งิ้ว ประชัน 2 โรง
เวลา 21.00 น. - บันเทิงภาพยนตร์ ลิเกพนม พึ่งอำนาจ ดนตรีโรงเรียนวิเศษสมุทรคุณ +
                         เจนเน็ท เขียว


 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553
เวลา 07.00 น. - ปิดทองพระพุทธรูปและเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ตลอดวัน
เวลา 19.30 น. - งิ้วประชัน 2 โรง
เวลา 21.00 น. - บันเทิงภาพยนตร์ ลิเกพนม พึ่งอำนาจ วัฒนา อนันต์
 วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553
เวลา 07.00 น. - ปิดทองพระพุทธรูปและเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ตลอดวัน
เวลา 19.30 น. - งิ้วประชัน 2 โรง
เวลา 21.00 น. - บันเทิงภาพยนตร์ ลิเกพนม พึ่งอำนาจ ดนตรีโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี
                        + เอิร์น เดอะสตาร์
 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553
เวลา 07.00 น. - ปิดทองพระพุทธรูปและเจ้าพ่อหลักเมืองฯ
เวลา 09.00 น. - ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนพร้อมกัน ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
                         สมุทรสาคร
เวลา 10.00 น. - นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานพิธีไหว้วันเกิด
                         เจ้าพ่อหลักเมืองฯ
                      - พิธีการ โดยสมาคมตระกูลลิ้มจังหวัดสมุทรสาคร
                      - ผัดหมี่สิริมหามงคลวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองฯ (ผัดหมี่โดยชมรมร้านอาหาร
                        จังหวัดสมุทรสาคร)
เวลา 11.30 น. - ประมูลสิ่งสิริมงคลของเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
เวลา 19.30 น. - งิ้วประชัน 2 โรง
เวลา 20.30 น. - คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ พร้อม ณ เวทีการแสดงดนตรี
                      - มอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้สนับสนุนการจัดงานฯ
เวลา 21.00 น. - ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน
                         และขบวนแห่ พร้อมพบกันใหม่ปี 2554
                      - บันเทิงภาพยนตร์ ลิเกพนม พึ่งอำนาจ ดนตรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
                         สมเด็จพระศรีนครินทร์ + ตั๊กแตน ชลลดา
เวลา 23.30 น. - ผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อม ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ
เวลา 24.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร
                         อัญเชิญพระพุทธรูปประจำจังหวัดกลับประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัด
                         สมุทรสาคร
                       - อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ประดิษฐานภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
                       - ปิดงาน

edit @ 10 Jun 2010 09:39:03 by titinune :X

 

edit @ 29 Mar 2011 09:58:51 by titinune :X

รูปของพ่อ...

posted on 10 Jun 2010 08:48 by titinune in TheKing

http://titinune.truelife.com/blogs

รูปของพ่อ

By titinune, 2010-06-09 17:10:07, 0 comments , แสดงไปแล้ว 9 ครั้ง

ผมจำไม่ได้แล้วว่ารูปใบนี้ผมถ่ายมาตั้งแต่เมื่อไหร่กัน จำได้ว่าน่าจะหลายปีแล้ว

ในงานวันต่อต้านยาเสพติด 24 มิถุนายน พ.ศ.2550 โดยประมาณ

หน่วยงานต่างๆในเขตจังหวัดสมุทรสาครต้องมารวมตัวกันจัดนิทรรศการ

ในแนวทางของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และไม่เว้นแม้แต่โรงเรียนต่างๆที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร

ก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเด็กนักเรียนโรงเรียนนั้นๆ ที่ต้องโดนเกณฑ์มาร่วมงานตามระเบียบปฏิบัติ

ในงานจะมีนิทรรศการแสดงในส่วนของยาเสพติดเป็นหลัก

และหลายหน่วยงานจะจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอันเป็นที่เทิดทูนของคนทั้งแผ่นดิน

"พ่อ" อันเป็นที่รักยิ่งในแผ่นดิน

"พ่อ" ผู้เป็นบุคคลที่คนต่างชาติ ต่างภาษา ที่ไม่ใช่คนไทย คงไม่เข้าใจความยิ่งใหญ่ของ "พ่อ" พระองค์นี้

สิ่งอันใดที่มีรูปของ"พ่อ" มีความหมายต่อจิตใจของคนทุกหมู่เหล่า

รูปของพ่อเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นแรงใจให้คนอีกหลายหมู่เหล่า

ไม่มีอะไรจะเหนือไปกว่า "พ่อ"พระองค์นี้ของคนไทย

การแสดงอื่นๆ นิทรรศการใดๆ ในงานได้จบสิ้นลง

กระดาษเพียงแผ่นเดียวที่มีรูปของพระองค์ท่าน

แม้เราเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า

กระดาษแผ่นนี้และอีกหลายแผ่นในประเทศนี้

คนชาวไทยเราคงไม่มีใคร กล้าทิ้ง กล้าทำลาย กล้าเหยียบย่ำ

เพราะในเมื่อกระดาษแผ่นนี้มีรูป "พ่อ" อันเป็นที่รักของเราทุกคน

edit @ 10 Jun 2010 08:51:49 by titinune :X

 

edit @ 10 Jun 2010 08:57:32 by titinune :X

edit @ 4 Aug 2010 13:29:18 by titinune :X

edit @ 4 Aug 2010 13:31:13 by titinune :X

edit @ 25 Sep 2010 15:43:55 by titinune :X

Code Here.

Code Here.

Code Here.