ขำขำ

เพิ่งกลับมา....

posted on 18 Oct 2013 18:09 by titinune in MyStorys

หายไปจากexteenร่วม๒ปี ไม่เข้าไม่เลย

ไปเสพติดที่facebook ทำไมนะเหรอ

exteenเป็นที่ของนักเขียน facebookเป็นที่ปลดปล่อยระบาย บ่น .....

 

เคยเหงาไหม.......มีเพื่อนรอบตัว ลันล้า สนุก ดื่ม กิน เที่ยว

แล้วกลับมาอยู่คนเดียวเหงาไหม

ถ้าไม่แสดงว่าโกหก

ทำไมต้องเหงา สาย บ่าย เที่ยง เย็น

ไปไหนว่ะ กินที่ไหน ตรงไหน

ตอนนั้นนะสนุก

 

จริงๆ แล้วผ่านเลยไปต้องมานั้งกินข้าวคนเดียว สนุกไหม

 

ทำไมต้องมีเพื่อน ทำไมต้องมีแฟน ทำไมต้องมีคนรู้ใจ......

 

แล้วทำไมยังเหงา ทั้งมีคนรอบกาย

 

กินเบียร์มาทั้งวัน แล้วกลับมากินคนเดียวทำไมยังเหงา

 

 

สรุป.........................กูเมา

Tags: me 0 Comments
มีอีแมวแปลกๆส่งมาหาผม  เนื้อหาอ่านดูละกัน
ลงวันที่ 15 เดือน 9 พ.ศ. 2011

ผมไม่แน่ใจเขาชมหรือว่าผมกันแน่Laughing
 
 
 
ขยายให้เห็นชัดๆ
 
 
 
โปรดสังเกตุว่าผมไม่ได้เขียนเองงงงงงง.....Laughing
 
Laughing โปรดสังเกตวันที่เอามาแปะโพส 9 ส.ค.2007 
 
 
 
 โปรดสังเกตวันที่ที่โพส
 
ปล.  ที่ลงในนี้มีเรื่องศาสนากับแอมเวย์
        ที่คนมาโพส (ด่า) กันมากที่สุด
 
 
มีอยู่3-4เรื่องที่คนในบอร์ด Pantip บอกเอาไว้
 
เรื่องที่ห้ามแตะต้อง
1   พระมหากษัตริย์
2   ชาติ
3   ศาสนา
4   ความเชื่อ
....
 
 
บลา บลา บลา 
Foot in mouth  มันคืออุทาหรณ์สำหรับอะไรดี
...คิดเองน้อ..ท่านนักเขียนทั้งหลายFoot in mouth

edit @ 1 Oct 2011 17:22:04 by titinune :X

ต้องการ ขาย ทาว์นเฮ้าส์ 2ชั้น 2นอน 2น้ำ 1ครัวไทย หมู่บ้านบุลลาวัลย์1 ตรงข้ามมหาชัยเมืองทอง (ติด สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร) มหาชัย จังหวัด สมุทรสาคร 2,600,000 บาท (2.6 ล้าน) ติดต่อ 0809-725145 , 083-7707-661 ดูรูปที่ http://titinune.exteen.com และที่ facebook.com ของ who1214@hotmail.com
 
 
 

edit @ 9 Jul 2011 11:01:31 by titinune :X

ต้องการ ขาย ทาว์นเฮ้าส์ 2ชั้น 2นอน 2น้ำ 1ครัวไทย หมู่บ้านบุลลาวัลย์1 ตรงข้ามมหาชัยเมืองทอง (ติด สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร) มหาชัย จังหวัด สมุทรสาคร 2,600,000 บาท (2.6 ล้าน) ติดต่อ 0809-725145 , 083-7707-661 ดูรูปที่ http://titinune.exteen.com และที่ facebook.com ของ who1214@hotmail.com

edit @ 9 Jul 2011 12:02:45 by titinune :X

edit @ 9 Jul 2011 12:03:26 by titinune :X

edit @ 9 Jul 2011 12:03:42 by titinune :X

edit @ 9 Jul 2011 12:11:42 by titinune :X

 

โครงการเปตองชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๕  พฤษภาคม – ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

๑.  หลักการและเหตุผล

          เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่แพร่ระบาดสำคัญของเทศบาลนครสมุทรสาครให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมบรรลุความสำเร็จ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี และมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย ตลอดจนได้เสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จึงได้จัดโครงการเปตองชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนและเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑     เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๒     เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกายแก่ประชาชน, ชุมชน

๒.๓     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความชำนาญกีฬาเปตอง  พร้อมที่จะคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด

๒.๔     เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

๓.  เป้าหมาย

เป้าหมายรวมของโครงการฯทั้งสิ้น  จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย

๓.๑     ประชาชนทั่วไปและเยาวชน  ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร

           โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่          -  เยาวชนคู่อายุไม่เกิน  ๑๕  ปี             

                                                                      -  ประชาชนทีมคู่ทั่วไป                      

                                                                      -  ประชาชนอาวุโส อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป      

๓.๒     เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินจำนวน  

           โดยทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยเป้าหมายได้ตามความเป็นจริง

๕.  ระยะเวลาและสถานที่

          ๕.๑  รับสมัครระหว่างวันที่   ๒๓ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๔  

          ๕.๒  แถลงข่าว  พิธีการเปิดการแข่งขันในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

          ๕.๓  เริ่มแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔   ณ  บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๗.๑     ประชาชนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          ๗.๒     ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกายแก่ประชาชน, ชุมชน

          ๗.๓     เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความชำนาญกีฬาเปตอง

          ๗.๔     เสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 ๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสมุทรสาคร

034-413691, 034-411208  ต่อ 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กำหนดการโครงการเปตองชุมชน ประจำปี  ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๕  พฤษภาคม – ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔

แข่งขันในวันเสาร์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ณ  บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

 

 ๒๓ พฤษภาคม- ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔     

รับสมัครและส่งใบสมัครที่กองสวัสดิการสังคม

 ปิดรับสมัครในวันที่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ไม่เกินเวลา ๑๒.๐๐ น.

 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔                

  เวลา ๑๓.๐๐ น.           -         งานแถลงข่าวเปิดโครงการฯจัดการแข่งขัน

                                    -         รองนายกเทศมนตรี (นายภัคพล ทัศนนิพันธ์)