king

รูปของพ่อ...

posted on 10 Jun 2010 08:48 by titinune in TheKing

http://titinune.truelife.com/blogs

รูปของพ่อ

By titinune, 2010-06-09 17:10:07, 0 comments , แสดงไปแล้ว 9 ครั้ง

ผมจำไม่ได้แล้วว่ารูปใบนี้ผมถ่ายมาตั้งแต่เมื่อไหร่กัน จำได้ว่าน่าจะหลายปีแล้ว

ในงานวันต่อต้านยาเสพติด 24 มิถุนายน พ.ศ.2550 โดยประมาณ

หน่วยง